March 2018 – Aerobits supports the international competition DRONIADA

Aerobits supports the international competition DRONIADA 2018. Our engineers designed simple transponder (operating at 868MHz) specifically for the participants of the Droniada 2018 competition. Each of the qualified teams will receive three transponders. It will allow experimentally test the correctness of the anti-collision algorithm in the target scenario of three flying objects. The devices will be transferred by Aerobits Sp. z o.o. free and non-refundable to the address provided by the organizer of the competition. The TR-1 transponder is not a commercial system, however Aerobits Sp. z o.o. reserves the copyrights to the developed device.

 

TR-1 Datasheet

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.