Aerobits is proud to presents, TIM-SC1

World's smallest ADS-B implementation with RRP under €100. The 1-cent module incorporates proven FPGA-In-The-LoopTM technology in its structure. This low-cost solution is dedicated for detect-and-avoid systems for small UASs, to make the sky safer.
World premiere ILA Berlin Air Show 25-29.04.2018, Hall 3, stand 115. Meet us there.

Basic Information

 

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.