Pozyskanie inwestora i utworzenie spółki

PFPOd 19 marca 2017 roku nasz startup jest zarejestrowanym podmiotem Aerobits Sp. z o. o.. Środki kapitałowe zainwestował Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. PFP jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej.