Technologia

technology

Jednym z kluczowych problemów bezzałogowej technologii lotniczej jest jej integracja w niekontrolowaną i kontrolowaną przestrzeń powietrzną. Zagadnieniem tym zajmują się urzędy wielu państw ale również organizacje międzynarodowe, które poszukują uniwersalnych regulacji prawnych, procedur oraz rozwiązań systemowych. Od tych działań zależy przyszłość rozwoju technologii BSP, która aktualnie jest silnie hamowana, zwłaszcza w jej bardzo obiecującym sektorze komercyjnym.

Urzędy lotnicze tworzą nowe regulacje, które w niedalekiej przyszłości mają wymusić stosowanie elektronicznych systemów, instalowanych po stronie BSP. Mają one zagwarantować bezpieczne współdzielenie przestrzeni powietrznej w bezpośrednim otoczeniu załogowego ruchu lotniczego. Rozwiązania te w swoim działaniu korzystają ze sprawdzonej technologii ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), która stanowi filar nowoczesnego systemu zarządzania ruchem lotniczym, zgodnym z filozofią NextGen (w Europie SESAR).

Aerobits specjalizuje się w wytwarzaniu mikro awioniki w szczególności z zastosowaniem dla lotnictwa bezzałogowego. Bazę stanowi tutaj opatentowania technologia ADS-B CoreTM, która jest punktem wyjścia w wytwarzaniu szerokiej palety produktów. Jest to unikalne połączenie wielordzeniowego procesora z FPGA, które pozwala osiągnąć moce obliczeniowe profesjonalnych stacji naziemnych, przy jednoczesnej redukcji masy do pojedynczych gram. Obok oferowanej funkcjonalności standardowej, technologia ta ma wysoki potencjał dostosowania do potrzeb klienta, poprzez zastosowanie skalowalnego firmware-u.