EVAL-TT-SC1

Print

The evaluation kit provides a quick introduction to the TT-SC1 module. It is a high quality 1090MHz band receiver with an integrated ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) decoder, conforming to MOPS specified in TSO-C199. EVAL-TT-MC1 with the dedicated software allows the user to discover the module properties within a short time, paving the way towards quick prototyping, through tabular and 3D views.

Featured:

• Quick start with the OEM TT-SC1 module

• Designed to be powered by USB or an external 5V supply

• Two LED for USB communication and one LED for internal functions

• Virtual COM port with simple firmware update capability

• Extension header for external power supply and communication)

• ESD protection

• All necessary components in the box (antenna, USB cable, etc.)

• Dedicated software available

Application:

• Evaluation board

• Wideband antenna (0-1dBi) 3m

• U.fl / SMA adapter 10.5cm

• USB cable 30cm

• 2 x Pinheader for extensions connector

Basic Electrical specification:

Parameter Description Typ. Unit.
Carrier frequency   1090 MHz
RX sensitivity Operation at 50Ω -80 dBm
Power supply   3.3V DCV
Current consumption   80 mA
Dimensions   68x33 mm

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

Umowa o dofinansowanie Projektu "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej 2 wynalazków Aerobits Sp. z o.o." Nr POIR.02.03.04-32-0001/17-00 w ramach poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" Programu Opercyjnego Inteigenty Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 345 444,00 PLN, przyznanego dofinansowania 147 100,00 PLN.

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.