Software

Print

The Micro ADS-B application is a tool for managing and presenting data from devices manufactured by Aerobits. It can be used to quickly familiarize yourself with our product variety. The view of air traffic is possible in two ways: tabular and 3D. The application also allows to configure and update the firmware of all devices manufactured by our company. New features are continously developed so it is good to see our webpage from time to time.

Featured:

• Quick start with the products of Aerobits company

• Easy air-traffic visualization

• Product settings configuration

• Recording air-traffic to file for later replay

• Product firmware upgrade

• Aircraft flight parameters preview

Basic Electrical specification:

Parameter Value
Operating systems Windows
User interface Graphical
Data presentation Tabular/3D

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

Umowa o dofinansowanie Projektu "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej 2 wynalazków Aerobits Sp. z o.o." Nr POIR.02.03.04-32-0001/17-00 w ramach poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" Programu Opercyjnego Inteigenty Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 345 444,00 PLN, przyznanego dofinansowania 147 100,00 PLN.

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.