October 2018 - Aerobits Sp. z o.o. - FLARM technology Ltd. partnership

Aerobits makes step forward in assimilation of unmanned traffic into civil and General aviation. Aerobits Poland has signed strategic co-operation agreement with FLARM Technology Ltd., specializing in production of anti-collision systems for General aviation. The aim of this work is miniaturization of the fusion of FLARM and ADS-B technology together with its transfer into unmanned systems. The scope of the actions also includes development of high-sensitivity stations for the ground infrastructure and sub-miniature OEM modules, incorporating in its structure 3 technologies: GNSS/ADS-B/FLARM. Those new solutions are critical to integrate UTM (Unmanned Traffic Management) with ATM (Ait Traffic Management). Company already cooperates with success, with UTM suppliers like DroneRadar and Unifly by providing transponders and ADS-B infrastructure necessary to develop, test and implement U-space concept. Agreement between Aerobits and FLARM has been signed early October 2018.

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

Umowa o dofinansowanie Projektu "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej 2 wynalazków Aerobits Sp. z o.o." Nr POIR.02.03.04-32-0001/17-00 w ramach poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" Programu Opercyjnego Inteigenty Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 345 444,00 PLN, przyznanego dofinansowania 147 100,00 PLN.

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.