November 2018 - CAA and AIRWAYS New Zealand

As a key provider of the Micro ADS-B solutions in the world Aerobits has been invited by the New Zealand local authorities, CAA and AIRWAYS company to run bench tests as part of the UTM architecture in the South Pacific. The aim of this task is to validate the use of Aerobits products in both UAS as well as ground infrastructure. The key elements supplied for the tests are: low power ADS-B transceivers (TR-1W), very sensitive PLUG&PLAY receivers (TID-AERO) as well as ground infrastructure for airspace monitoring. This constitutes a complete UTM system. Thank you for consideration and we keep our fingers crossed.

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

Umowa o dofinansowanie Projektu "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej 2 wynalazków Aerobits Sp. z o.o." Nr POIR.02.03.04-32-0001/17-00 w ramach poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" Programu Opercyjnego Inteigenty Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 345 444,00 PLN, przyznanego dofinansowania 147 100,00 PLN.

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.