Headquarters

Address:

ul. Przestrzenna 11,

70-800 Szczecin,

Poland

Telephone:

+48 500 501 305

 Email:

General inquiries

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technical inquiries

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sales inquiries

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Distributors

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.